MAJESTIK Bandstik NZ Narożnik zewnętrzny i NW narożnik wewnętrzny

MAJESTIK Bandstik NZ Narożnik zewnętrzny i NW narożnik wewnętrzny

Produkt zapewnia zwiększenie szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenia (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.)

Na stanie / .

Opis

Produkt przeznaczony do zwiększenia szczelności miejsc szczególnie narażonych na zawilgocenia (naroży, styków ścian z podłogą, miejsc przechodzenia elementów instalacji itp.) oraz do zapewnienia szczelności w miejscach występowania naprężeń od rys skurczowych i termicznych, za wyjątkiem dylatacji konstrukcyjnych, podczas wykonywania powłokowych izolacji wodochronnych wewnętrz budynków, stosowane jako uszczelnienie pod płytki ceramiczne.

Występuje również wersja MAJESTIK Bandstik NZ Narożnik Wewnętrzny.