MAJESTIK Akryl

Akryl o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie: cegły, betonu, drewna, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych.

Kolor – biały.

Na stanie / .

Opis

Opis produktu:

Akryl o doskonałej przyczepności do wszelkich podłoży porowatych stosowanych w budownictwie: cegły, betonu, drewna, kamienia, płyt gipsowo-kartonowych.

Właściwości:

: Doskonała przyczepność

: Trwale elastyczny

: Odporność na spękania

: Można malować

: Nie zawiera rozpuszczalników

: Odporny na warunki atmosferyczne

: Formuje wodoodporną warstwę po utwardzeniu

: Odporność termiczna po utwardzeniu   -10˚C do +80˚C

 

Zastosowanie:

Uzupełnianie rys, pęknięć i spoin w murze, tynku i sufitach.

■ Uzupełnianie fug pomiędzy murem a gniazdkami, sufitem, parapetami, schodami.

■ Uszczelnianie ram okiennych i ościeżnic drzwiowych do muru.

■ Łączenie płyt gipsowo-kartonowych.

■ Fuga między prefabrykowanymi elementami budowlanymi.

■ Uszczelnianie elementów konstrukcyjnych i budowlanych.

■ Uszczelnienia w chłodniach, systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Przygotowanie podłoża:

Miejsce kontaktowe musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i smaru.

Sposób użycia:

W celu uzyskania równej szczeliny oraz uniknięciu zabrudzenia okolic należy użyć taśmy maskującej, którą należy usunąć zaraz po zakończeniu obróbki fugi. Zastosowany uszczelniacz należy wygładzić natychmiast mokrą łopatką lub innym, odpowiednim narzędziem. Nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy.

Kolor:

Biały

DANE TECHNICZNE:

Gęstość względna 0,96 g/cm3

OPAKOWANIE:

300 ML

Przechowywanie i okres trwałości:

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu(+5˚C do 25˚C). W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia. Chronić przed mrozem.

Data przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji.

Data produkcji:  podana na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

: Chronić przed dziećmi.

: Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI / WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE:

Reakcja na ogień Klasa E. Odporność na spływanie ≤3 mm. Utrata objętości ≤45%. Właściwości adhezyjno/kohezyjne po zanurzeniu w wodzie ≥25%. Właściwości adhezyjno/kohezyjne w stałej temperaturze NF. Wydłużenie przy zerwaniu >25%. Trwałość Spełnia wymagania. Odporność temperaturowa po utwardzeniu od -10°C do + 80°C