MAJESTIK Silikon Sanitarny (Biały i Uniwersalny)

MAJESTIK Silikon Sanitarny (Biały i Uniwersalny)

Na stanie / .

Opis

  • ŁATWY W STOSOWANIU
  • ODPORNY NA GRZYBY I PLEŚNIE
  • ELASTYCZNY
  • DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ

Opis produktu:

Łatwy w stosowaniu sanitarny silikon o kwaśnym systemie utwardzania opracowany do spoinowania i fugowania materiałów takich jak: szkło, ceramika, aluminium, metali i okien w kuchniach i łazienkach. . Przeznaczony do uszczelniania miejsc narażonych na działanie wody: obrzeży umywalek, wanien, pryszniców, kabin natryskowych, zlewozmywaków, blatów kuchennych.  

Właściwości:

Odporny na działanie wilgoci, pleśni oraz grzybów, na ozon oraz promieniowanie UV. Charakteryzuje się doskonałą elastycznością i przyczepnością do podłoży nieporowatych.

Odporność termiczna po utwardzeniu -45˚C do +150˚C 

Zastosowanie:

Uszczelnianie spoin w pomieszczeniach o dużej wilgotności. 

■ Uszczelnienia i połączenia szklarskie. 

■ Fugi między wanną, umywalką, zlewozmywakiem, kabiną prysznicową a ścianą. 

Uszczelnianie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych. 

Fugowanie płytek ceramicznych.

Przygotowanie podłoża:

Miejsce kontaktowe musi być suche, czyste, wolne od pyłu, oleju i smaru.

Sposób użycia:

W celu uzyskania równej szczeliny oraz uniknięciu zabrudzenia okolic należy użyć taśmy maskującej, którą należy usunąć zaraz po zakończeniu obróbki fugi. W przypadku głębokich szczelin użyć sznura dylatacyjnego. Zastosowany uszczelniacz należy wygładzić natychmiast mokrą łopatką lub innym, odpowiednim narzędziem. Nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy. Zaleca się przeprowadzenie próby.

Zasadnicze charakterystyki, Deklarowane właściwości. Zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Reakcja na ogień Klasa E. Odporność na spływanie ≤3 mm EN 15651-1,2,3. Utrata objętości ≤40% EN 15651-1,2,3. Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu po zanurzeniu w wodzie NF EN 15651-1,3. Właściwości adhezyjno-kohezyjne przy stałym wydłużeniu dla niekonstrukcyjnych kitów 

stosowanych do uszczelnień w zimnym klimacie (-30°C) NF EN 15651-1,2. Właściwości adhezyjno-kohezyjne po ekspozycji na ciepło, wodę, sztuczne światło Spełnia wymagania dla szkła EN 15651-1,2. Powrót elastyczny ≥ 60% EN 15651-1,2. Przyrost mikrobiologiczny 1 EN 15651 -1-3. Trwałość: Spełnia wymagania EN 15651-1,2,3. Odporność termiczna po utwardzeniu -45°C do + 150°C. 

Kolor:

Biały

Bezbarwny

DANE TECHNICZNE:

Gęstość względna 0,96 g/cm3 

OPAKOWANIE:

280 ML

Przechowywanie i okres trwałości:

Przechowywać w oryginalnych, właściwie oznakowanych, szczelnie zamkniętych opakowaniach w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu magazynowym. Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu(+5˚C do 25˚C). W miejscu magazynowania przestrzegać zakazu palenia, używania otwartego ognia.  

Data przydatności: 18 miesięcy od daty produkcji.

Data produkcji podana na opakowaniu.

BEZPIECZEŃSTWO:

EUH 208 Zawiera 4,5-dichloro-2N-oktylo-4-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Chronić przed dziećmi,

EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.