MAJESTIK Piana Montażowa CLASSICA

MAJESTIK Piana Montażowa CLASSICA

Pianka montażowa poliuretanowa FPU-2. Jedno- komponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłu- szania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu.

Dostępny w wersji letniej oraz zimowej.

Dostępne opakowania: 750 ml

Na stanie / .

Opis

Pianka montażowa poliuretanowa FPU-2. Jedno- komponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym przeznaczona jest do profesjonalnego montażu, uszczelniania i wygłu- szania. Piana utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. 

Zastosowanie: Osadzanie drzwi i okien. Izo- lacja cieplna sieci wodnych, kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania i izolacja przepustów kablowych. Uszczelnianie i montaż parapetów. Izolacja cieplna dachów i stropodachów.Wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków. 

Dane techniczne:

  • Temperatura pracy (podłoża): od +5°C do +30°C;
  • Temperatura puszki: +20°C;
  • Odporność termiczna (po utwardzeniu): od -50°C do+90°C;
  • Palność B3 (DIN 4102);
  • Czas tworzenia naskórka: 10-14 min. (20°C / RH 90%);
  • Czas peł- nego utwardzenia: 24 h. 

Wydajność: Do 45 litrów (w zależności od tempe- ratury i wilgotności powietrza).

Sposób użycia: Podłoże robocze dokładnie oczy- ścić i odtłuścić. Upewnić się czy puszka ma tem- peraturę dodatnią (+20°C). Zwilżyć powierzchnię roboczą wodą przy pomocy np. spryskiwacza. Mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników. Przy- kręcić dyszę dozującą do puszki – pozycją robo- czą przy montażu jest pozycja puszki „do góry dnem”. Aplikować pianę od dołu do góry szczeli- ny. Szczeliny wypełniać do 50% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać warstwami, każdą war- stwę po nałożeniu zwilżyć wodą. Nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechaniczny- mi (np. nożem). Po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promie- ni UV używając do tego np. mas silikonowych, tynku, farb.